Pangea - Andarnas hus innehåller pennteckningar och drömmar från från 2018 - 2021. Boken har 108 sidor.
Se innehållspunkter och teckningar nedanför.

Förord


Detta är min tredje bok om det undermedvetna i teckningar och drömmar. Den första är Out of This World – Teckningar, drömmar, det undermedvetna. 2020 utgav jag först Andeblomma, som innehåller teckningar utan förklaringar. Sedan kom Som att wallraffa i det undermedvetna, som också innehåller exempel på hur saker kopplas undermedvetet i mina teckningar och drömmar.
Baksidestexten till Som att wallraffa i det undermedvetna lyder:
"Jag härleder referenser – undermedvetna kopplingar – till pennteckningar och drömmar från 2018 – 2020."
Ur förordet:
"Mitt tecknande har över åren utvecklat sig att bli så intuitivt att saker kopplas undermedvetet på liknande sätt som i drömmar.
När jag skriver ned en dröm ser jag vilka intryck som spelat in – jag skriver ned 'referenser'. På samma sätt finns undermedvetna 'referenser' till frihandsteckningarna. Jag ser i efterhand vad 'mitt undermedvetna gjort' medan jag trott jag tecknat något slumpartat, eller bara tecknat former."
Det vanliga är att en konstnär börjar med en idé. Jag gör sällan det, utan jag tecknar oftast intuitivt vad som faller mig in, och planlöst. Jag har starkt fokus på det "abstrakt formmässiga". Det är anledningen till att saker till så stor grad kommer fram undermedvetet.
På bokens baksida:


 I denna bok härleder jag undermedvetna kopplingar till pennteckningar och drömmar från 2018 – 2021.
Ur förordet:
Mitt tecknande har över åren utvecklat sig att bli så intuitivt att saker kopplas undermedvetet på liknande sätt som i drömmar.
När jag skriver ned en dröm ser jag vilka intryck som spelat in – jag skriver ned "referenser". På samma sätt finns undermedvetna "referenser" till frihandsteckningarna. Jag ser i efterhand vad "mitt undermedvetna gjort" medan jag trott jag tecknat något slumpartat, eller bara tecknat former.     
     


     

Från 90-talet och fram till -06 tecknade och målade jag mest icke föreställande. Därifrån har fokusen på det formmässiga kommit. Dessutom spelar det in att jag har autism. (Aspergers syndrom) - Jag kan inte fokusera på två saker samtidigt.
Jag tycker mitt sätt att jobba är spännande. Bilden jag i efterhand ser att jag gjort är ofta långt intressantare är den jag trott mig göra. Det blir i stället bilden jag behövde göra, en med djupare mening och ofta självterapeutisk.


Att vi drömmer fyller flera funktioner. Jag har skrivit ner mina drömmar sedan början av 90-talet. Den gång hade jag stora psykiska problem, och Robert Jäppinen talade om drömmar som en hjärnans självterapi. Han kunde säga att jag skulle vara glad att jag haft en mardröm, sedan den gestaltade min livssituation och hur jag mådde. Det är så jag kommit att tänka på drömmar.
I ett tal som finns på YouTube säger författaren, prästen och filosofen John O’Donohue:
"The Talmud says that a dream that is not interpreted is like a letter that has not been opened. And you know, if you’re sending yourself these letters every night, it’s kind of only courtesy to call around sometime and to kind of pick them up. Because you will, if you keep an account of your dreams, get a great sense of who you are, and what’s happening.
And like in folk traditions – especially the indian tradition in America – they really chartered their future according to the symbols that came in the dreams."
[Se videon.]

Hur jag tänker kring det undermedvetna och andlighet har påverkats en hel del av tv-serien Mytens makt (Axess Tv, från BBC 1986) med mytologiprofessor Joseph Campbell. (Även av några intervjuer med Carl F Jung på YouTube.)
Joseph Campbell säger att speciella möten i skogen är en vanlig början på många mytologiska berättelser. Jag hade på sätt och vis ett sådant möte då jag var kring tretton.
Min mor och jag plockade bär. Då jag gick ifrån henne in i skogen mötte jag, på en högre belägen ljus glänta, tre älgar. Tjur, ko och kalv. Upplevelsen fick mig att övergå från Gudstro till att tro på Naturen. Nu ser jag ingen motsättning.
Jag var väldigt inkapslad i min autism i barndomen. Den jag var kände jag att bara kom till uttryck i naturen och i min livliga kreativitet.
Teckningen bredvid gjorde jag då jag var nitton. (1984)

Teckningen Trädmannen, från 2007 (nedanför), har en lång förklaring med saker som kommit fram undermedvetet. (Det finns i Out of This World.)
Dels återkopplar den till en ikonaffisch jag haft sedan 1988.
Det andra viktiga är att jag 2006 symboliskt "gifte mig" med naturen. (Jag hade den gång en underbar sommarstuga.)
Kreativiteten sedan barndomen är också en del av förklaringen.
Jag kan naturligtvis inte jämföra mig med naturfolk, men kärleken och tillhörigheten till naturen är självklar för mig, som för de. (Kanske är det också en del av arvet från min farmor, som kom från Finnskogen, av skogsfinnars släkt.)

Om mig själv kan jag annars säga att jag läser evangelierna regelbundet (sedan 2014), vilket kommer fram i många teckningar och drömmar.
Jag behöver också nämna att min livssituation är väldigt abnorm, sedan jag är utsatt för en hets, med dagliga, i system satta psykningar. (Tämligen nonstop, för att knäcka mig.)
Det kommer fram undermedvetet i såväl teckningar som drömmar. (Jag har dokumenterat och skrivit om det i andra böcker.)
Det finns många teckningar med fåglar sedan jag matar ett par halvtama kajor från mina vindsfönster.

Mellan augusti 2018 och november 2020 hade jag på min hemsida varje månad en ny teckning i en speciell ram som finns på sidan 61. Oftast teckningar som det fanns något att skriva om. Jag har kallat de I ramen [månad]. Tre sådana teckningar finns med här.

Undantaget ”Pangea-teckningen” på sidan 2 [Se längre ner!] och den övre på sidan 9 innehåller boken bara frihandsteckningar.
Teckningarna och drömmarna är hämtade ur ritblock från 2018 - 2021. (Utom en teckning på sidan 15.)

Hoppas boken kan ge utbyte!

 
Först i boken har jag några sidangivelser:
 

 
 

Himmel och helvete

 

 

Två teckningar utifrån Johannesevangeliet
 
 

Teckningar som kommit utifrån musik på Mezzo Tv
 
 

"Andarnas hus" - En drömerfarenhet med teckningar som förklaring
 
Se lite ur det längre ned på sidan!


"Pangea"
- Associationer till namnet, relaterande teckningar och drömmar

 
På bokens andra sida:

 

”Follow your bliss.”

Joseph Campbell 

Pangea, som sett i en urduvas profetiska dröm


"I min faders hus finns många rum."
 

Dröm med "tecken i skyn"
 

Önskedröm infrias föräldralikt av Robert
 

Förklaringen till "Andeblomma"
 

Mardrömmar utifrån hetsen mot mig och corona
 

Två teckningar och en dröm utifrån evangelierna
 

Samedröm
 

Två drömmar med min mor
 

Sexualitet i två drömmar och fem teckningar
 


Krzysztof Kieslowski, dröm med farsan om att vilja besöka föräldragraven, åskfågel och andeblomma

 

En ängel säger något till mig i en dröm
 

Fyra drömmar med farliga vattendjur och annan vattenfara - mera utifrån hetsen mot mig
 

Får möta min mor i en dröm om livet efter döden
 

En teckning ger en dröm om att bli ihop med någon
 
     


  

T
eckningen bredvid hör till innehållspunkten ”Andarnas hus” - En drömerfarenhet med teckningar som förklaring. "Andarnas hus" har inget med  Isabel Allendes bok att göra.
Här är ett stycke ur texten med slutet på "drömupplevelsen", som jag fick på morgonen 8/2 -18:
 
...Sedan kom orden: ”Andarnas hus.”
P.S. Efteråt har jag börjat tolka detta och frågar mig bl.a. [Ur dagboken.]: ”Vad betyder det? Det andliga här i mitt hus? Andarna i min kropps hus?”
Jag har också googlat ”andarnas hus” och funnit Isabel Allendes bok. Jag har mints att jag hört namnet, men inte var.
Ett ”andarna hus” är bara något så arkaiskt att det kan dyka upp om man har tankar på andar eller något liknande. Jag spekulerar ju t.ex. i termer av en ande i drömnotaten på sidan 44. Jag läser Evangelierna regelbundet, där Jesus talar om andar, så det
finns i min föreställningsvärld. Tanken på min mor har aktiverat sådana tankar, men annars har det framförallt kommit från hur jag fantiserat om uppdiktade karaktärer som jag hade börjat skriva om på min då nya hemsida: outofthisworld.design.
Lanterna.nu är inte mobilanpassad. Då jag skaffade den andra hemsidan har jag tillåtit mig att även ha fantasiberättelser. Mina fantasifigurer har blivit till en sorts andar, som gett drömupplevelsen.
Om teckningen över:

Och teckningen på sidan 48 har också spelat in. Jag har tänkt på hur den kan tolkas olika. Figurerna i blomman kan vara mänskligheten på jorden, eller andar i ett huvud. Mina fantasifigurer är lite som andar i mitt huvud, eller min kropp.

Hela texten, med bilder, är sex sidor lång och innehåller en liknande drömerfarenhet till.


 


   Himmel och helvete
 

Teckningar som kommit utifrån musik på Mezzo Tv
 

Helt sist i boken har jag en annan teckning, men denna finns i slutet, med en dröm: En teckning ger en dröm om att bli ihop med någon     


"Pangea" - Associationer till namnet, relaterande teckningar och drömmar

   

"Ansiktet med ett uppspärrat öga på omslaget har kommit utifrån en konsert med barockensemblen Vox Luminis, som jag ser om och om igen: Dixit Dominus av Händel. En kvinnlig violinist har ett
karakteristiskt sätt att titta på de andra. Ansiktet har blivit likt henne." 
Pangea - Andarnas hus är tryckt med print on demand i 35 ex, och är inte till salu.


"I min faders hus finns många rum." Tre teckningar till finns på
konstsidan.

 
©Torger Berstad | www.lanterna.nu