Innehåll, med några länkar:Förord

Roberts presentation

Berättelsen om flykten och löftet till livet

Hemsidelänken Forskningsmetod

Instrument i en forskares hand

Affischen Räkning till huset Justitia (1969)

Affischen Manipulation... (1972)

En översikt över fredsarbetet

Texter och bilder tidskronologiskt

1956: Ungern

1961: Kan människan tillåta?

Två återgivningar:
Idé 1 och Idé 2, samt Världsflaggan

1967: Krigsförklaring mot egoismen

1978: 1:a Maj-manifestet

1982: Dokument från framtiden

1986: Manifest och proklamering av ny tideräkning

Appendix med konst

 

Robert Jäppinens texter

Bokens sista sida.

 

Performance i Göteborg -98. Lammet nere t.v. är Evig. Hemsidetexten nedanför fanns under det som är på sidan 9.
Robert sa att Nya Testamentet är ett brev som ännu inte öppnats.


Matt. 5: 38. ”I haven hört att det är sagt: ’Öga för öga och tand för tand.’ 39. Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd och den andra till åt honom;”
44. ”Men jag säger eder: Älsken edra ovänner...”

Här döper vi ÅR XIX - till GLÄDJENS ÅR 2004 - den ohämmade tuppen döper vi med champagne, POMMERY (senare) -
Han som undviker ögon - sträck din högra arm mot hans högra kind - ögonkontakt - utan munväder och lögn på läpparna - -

Här öppnar vi brevet efter 9/1: Nya Testamentet
- mina - våra fiender - motståndare till livet - älskar jag
- Konkretiserar: Bjuder till 9/1 till bords på födelsedagen bin Ladin - Sharon - Bush - Saddam - samt tvillingarna Putin, Berlusconi
- jag Robert, den andre mannen - den förste placerades i himlen som reklampojke

Boken Robert Jäppinens texter

 


Torger Berstad | www.lanterna.nu