Kolteckningen är efter en byst på den romerske kejsaren Vespasianus. Det var en uppgift på den estetiska linjen jag gick 1985 - 1986.
Jag sökte sen till konstfack i Oslo och kom in. Handen nedanför var en del av inträdesprovet.

Under är länkar till några andra tidiga teckningar.
 

 


 
Teckning gjort då jag var sexton. Hus i området där jag växte upp. En pennteckning till finns på länken.
 
Psykologiskt självporträtt gjort då jag var sjutton. Det finns flera av denna sortens halvsurrealistiska bilder från då jag var 17-19. Pennteckning av fiskebåt, gjort då jag var ungefär nitton och gick på den estetiska linjen. Tre teckningar från konstfack 1985.


 Pastellteckning gjort då jag var 18 eller 19. Autism brukar sägas innebära "extrem ensamhet". Annars kommer min upplevelse av en manipulativ omgivning till uttryck. Jag hade psykiska problem vid denna tid, men hade ännu inte talat om det till någon.

 


 

    ©Torger Berstad | www.lanterna.nu