Sedan jag tagit in de tidigare förorden efter varje boks aktuella förord, finns detta i de sju senaste böckerna fr.o.m. Track A-dagbok 2.

Innehållspunkten Kay Pollaks beskrivning av mobbningsmekanismerna.
Citatet är från hans bok Att välja Glädje.
 

"…Den första projektionen är en attack … som skapar skuldkänslor … som behöver bekräftas med en ny och kraftigare attack … som skapar ny större skuld … som behöver ny större bekräftelse ... som skapar behov av än store lögner och än store projektioner och bundsförvanter - som ger än större skuld … som skapar än värre attacker ... ända till … "den slutliga lösningen"… som alltid innebär någon form av total separation eller förintelse. I den som har stor skuld finns omedvetet, till slut, följande tanke: Jag orkar inte se min skuld. Ta bort den som påminner mig om min skuld. Förinta den som påminner mig om min skuld! Det är just på grund av dess accelererande karaktär som mobbing alltid måste stoppas direkt. Vid minsta antydan…"


Detta gäller oberoende av hur hög nivå mobbningen sker på. Jag har t.ex. sett hur man börjat göra saker mot "mig" på SvT, och sedan har det bara ökat. Jag har inte sett att någon frigjort sig från det (slutat) sen man väl börjat.Torger Berstad | www.lanterna.nu