Stycke ur Track A-dagbok 8 Inom det allmänt orimligas gränser

Innehållspunkten Propaganda i tidningar och TV. Påhopp av konstnärer, bl.a. på Värmlands museum.

Detta är ett siduppslag i psykningsbildsidorna som även finns i Dokumentation av en masspsykos. Se det här. 
©Torger Berstad | www.lanterna.nu