Först i "Track A-dagböckerna" har jag innehållslistat sånt jag tycker är
viktigt eller intressant. Det kan vara allt från långa genomgångar till några meningar jag vill lyfta fram. I ramen under finns de 128 stycken jag lagt ut så långt. Det kommer flera framöver. Förorden finns på sidorna med respektive bok.


                         Uppdaterat 1/10 -19. Se asteriskerna!
 
Jag har lagt ut en del av teckningarna som finns till styckena, men det är egentligen många flera.


 


   ©Torger Berstad | www.lanterna.nu